تحلیل غیرخطی به روش مفصل پلاستیک و به روش فنرهای غیرخطی

تحلیل غیرخطی به روش مفصل پلاستیک و به روش فنرهای غیرخطی

شبیه سازی رفتار غیرخطی المان‌ها از طریق مفصل پلاستیک و فنر غیرخطی نسبتاً ساده بوده و از طریق تعریف رفتار غیرخطی مذکور در انتهای المان‌ها انجام می‌شود. این دو مدل عموماً برای رفتارهای غیرخطی که از قبل مشخص می‌باشند (جداول ASCE41) استفاده می‌شوند. مدل فنر غیرخطی توانایی شبیه‌سازی مولفه‌های غیرخطی تک درجه آزاد را دارد که حال ممکن است این مولفه دارای اندرکنش هم باشد. با ایده‌آل سازی بسیار زیاد، در مدل‌های پیچیده رفتاری، مفاصل پلاستیک متنوعی ایجاد می‌شود (ردیف‌های زیاد در جداول ASCE41). با این‌ حال پارامترهای مدل سازی مفاصل پلاستیک تجربی بوده و می‌تواند تمامی مولفه‌های سازه‌ای را که به رفتار آنها کالیبره شده مدل‌سازی کند.

روش مفصل پلاستیک روشی است که در حال حاضر از نظر استاندارد ASCE41، نشریه 360 و استاندارد 2800 به رسمیت شناخته می‌شود و ضوابط مفاصل برای المان‌های مختلف تیر، ستون و مهاربند و دیوار برشی در سازه‌های فولادی و بتنی ارائه شده است. تعدادی زیادی از مفاصل المان‌ها به صورت جدول ارائه شده است که مشخصاً از دقت مدل سازی اندکی کاسته می‌شود ولی برای اولین بار در استاندارد ASCE41-17  رفتار غیرخطی ستون‌های بتنی برای مقاطع دایروی و مستطیلی در روابطی جداگانه ارائه شده است که دقت مدل سازی را مراتب بهتر می‌کند. که از این مفاصل می‌توانیم در تحلیل پوش آور برای طراحی عملکردی و مقاوم سازی لرزه ای استفاده کنیم. روش مفصل پلاستیک به نسبت سایر روش‌های تحلیل غیرخطی نسبتاً ساده و آسان می‌باشد و مفاصل پلاستیک اکثر المان‌ها به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار اعمال می‌گردد (البته بایستی در اختصاص مفاصل اتوماتیک توسط نرم افزار دقت لازم صورت پذیرد). برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل‌های غیرخطی و طراحی عملکردی و مقاوم سازی میتوانید به لینک زیر رجوع کنید :

محدوده کاربرد تحلیل پوش آور در استاندارد 2800 و ASCE41-17 و نشریه 360

معرفی تحلیل استاتیکی غیرخطی یا تحلیل پوش‌آور برای طراحی عملکردی و مقاوم سازی

بررسی کامل منحنی ممان - انحنای یک مقطع بتنی با رویکرد طراحی عملکردی و مقاوم سازی

مطابق با ضوابط طراحی عملکردی استاندارد 2800 و ضوابط بهسازی نشریه 360، سازه باید بیشتر از مقدار تغییرمکان هدف پوش شود! دلیل این ضابطه چیست؟

چرا در فرمول تغییرمکان هدف در استاندارد 2800 ضریب C2 وجود ندارد؟ (ضریب زوال سختی وجود ندارد)

محاسبه تغییرمکان هدف (جابجایی هدف) در تحلیل پوش‌آور برای طراحی عملکردی و مقاوم سازی

محاسبه "شکل‌ پذیری µ" و "ضریب کاهش نیروی زلزله براساس شکل پذیری Rµ" براساس مقادیر ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید تغییرمکان

آیا بزرگتر بودن ضریب رفتار به معنی بیشتر بودن توان اتلاف نرژی است؟

ضریب رفتار چیست؟ (ضریب رفتار در طراحی براساس عملکرد)

ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری و ضعف مقاومتی سازه در طراحی عملکردی و مقاوم سازی (بهسازی و طراحی براساس عملکرد)

دانلود جزوه فصل اول دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای مهندس قدرتی : مبانی بنیادین در مهندسی زلزله و طراحی ساختمان

دانلود بخش اول از جزوه فصل دوم دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای مهندس قدرتی : روند تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش‌آور)

 

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. در این دوره به صورت کامل به بررسی این مفهوم پرداخته می‌شود. همانطور که در جدول عکس مربوط به این مقاله نشان داده شده است کنترل این ضابطه برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پیوست دوم استاندارد 2800 که ضوابط طراحی براساس عملکردی را مطرح می‌کند برای به دست آوردن ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری از ضریب رفتار سازه استفاده می‌کند در حالی که استاندارد ASCE41 و نشریه 360 این پارامتر را از منحنی ظرفیت سازه به دست می‌آورند.

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای براساس هر دو نرم افزار Sap2000 , Etabs آموزش داده می‌شود. در این دوره طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800 و بهسازی لرزه‌ای براساس نشریه 360 و ASCE41 انجام می‌شود. جزوه کامل کل دوره بالغ بر 1300 اسلاید در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده می‌شود. در این دوره پروژه‌های کامل قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی، قاب خمشی فولادی و انواع مهاربندهای CBF و EBF به صورت گام به گام آموزش داده می‌شود.

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.