ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری و ضعف مقاومتی سازه در طراحی عملکردی و مقاوم سازی (بهسازی و طراحی براساس عملکرد)

ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری و ضعف مقاومتی سازه در طراحی عملکردی و مقاوم سازی (بهسازی و طراحی براساس عملکرد)

استانداردهای بهسازی برای قابل استناد بودن نتایج پوش‌آور شروطی را معین می‌کنند که این شروط برای طراحی عملکردی و مقاوم سازی اندکی متفاوت می‌باشد. براساس ظرفیت شکل‌پذیری موجود، سازه مورد نظر می‌تواند کاهش نیروی زلزله را انجام دهد، به عبارت بهتر ظرفیت کاهش نیروی زلزله براساس مشخصات شکل‌پذیری سازه به دست می‌آید. در آن طرف نسبت نیروی ارتجاعی زلزله (اصل نیروی زلزله) به مقاومت تسلیم موثر سازه، برابر با ضعف مقاومتی بوده و مقداری کاهش نیروی زلزله است که سازه باید آن را انجام دهد. بنابراین بایستی ظرفیت کاهش نیروی زلزله با کاهشی که باید انجام شود مقایسه گردند که برای طراحی براساس عملکرد و مقاوم سازی رویکردهای متفاوتی به این مقایسه انجام می‌شود. این کنترل در طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای یک کنترل بسیار مهم بوده و نیاز به معلومات بسیار بالایی در زمینه تحلیل‌های غیرخطی و مهندسی زلزله دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به دو کلیپ زیر که مربوط به ضریب اضافه مقاومت و ضریب کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری است مراجعه کنید. این دو کلیپ دیدتان را نسبت به بحث طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای باز خواهد کرد.

ویدئویی کاملاً متفاوت از ضریب کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل پذیری

تشریح کامل زلزله تشدید یافته و اضافه مقاومت

بررسی کامل منحنی ممان - انحنای یک مقطع بتنی با رویکرد طراحی عملکردی و مقاوم سازی

تصویر مربوط به این مقاله در فیلم زیر به صورت کامل تشریح شده است این فیلم بخشی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای است در این دوره به صورت کامل به مفاهیم و مدل سازی طراحی براساس عملکرد (براساس پیوست دوم استاندارد 2800) و مفاهیم بهسازی لرزه‌ای (براساس نشریه 360 و استاندارد ASCE41-17) پرداخته می‌شود.

براساس نشریه 360 و استاندارد 2800 چه زمانی می‌توان از تحلیل پوش‌آور استفاده کرد؟

 

 

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. در این دوره به صورت کامل به بررسی این مفهوم پرداخته می‌شود. همانطور که در جدول عکس مربوط به این مقاله نشان داده شده است کنترل این ضابطه برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پیوست دوم استاندارد 2800 که ضوابط طراحی براساس عملکردی را مطرح می‌کند برای به دست آوردن ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری از ضریب رفتار سازه استفاده می‌کند در حالی که استاندارد ASCE41 و نشریه 360 این پارامتر را از منحنی ظرفیت سازه به دست می‌آورند.

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای براساس هر دو نرم افزار Sap2000 , Etabs آموزش داده می‌شود. در این دوره طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800 و بهسازی لرزه‌ای براساس نشریه 360 و ASCE41 انجام می‌شود. جزوه کامل کل دوره بالغ بر 1300 اسلاید در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده می‌شود. در این دوره پروژه‌های کامل قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی، قاب خمشی فولادی و انواع مهاربندهای CBF و EBF به صورت گام به گام آموزش داده می‌شود.

 

 

 

 

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.