محاسبه "شکل‌ پذیری µ" و "ضریب کاهش نیروی زلزله براساس شکل پذیری Rµ" براساس مقادیر ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید تغییرمکان

محاسبه "شکل‌ پذیری µ" و "ضریب کاهش نیروی زلزله براساس شکل پذیری Rµ" براساس مقادیر ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید تغییرمکان

با داشتن مقادیر ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید تغییرمکان برای یک سیستم مقاوم باربرجانبی، می‌توان به راحتی مقادیر µ و Rµ را محاسبه کرد. مقدار µ همان ضریب شکل‌پذیری است که برابر با نسبت تغییرشکل نهایی سیستم به تغییرشکل تسلیم می‌باشد به عنوان مثال اگر این ضریب برابر با 2 محاسبه شود مفهوم آن است که سیستم مورد نظر به اندازه 2 برابر تغییرشکل تسلیم می‌تواند متحمل تغییرشکل‌های غیرخطی شود و در تغییرشکل‌های بزرگتر از این مقدار دچار زوال مقاومتی خواهد شد. این در حالی است که اگر مقدار ضریب Rµ برابر با 2 محاسبه شود مفهوم آن است که این سیستم می‌تواند مقاومتی 2 برابر کمتر از اصل نیروی زلزله داشته باشد ولی کماکان در برابر تحمل زلزله مذکور پایدار باشد. به عنوان مثال اگر اصل نیروی زلزله برای یک سازه مشخص برابر با 200 تن باشد در این صورت این سیستم می‌تواند با مقاومتی معادل با 100 تن به مقابله با این زلزله برود. این 100 تن حداقل مقاوتی است که آئین‌نامه با توجه به ظرفیت شکل‌پذیری سیستم مذکور تجویز می‌کند برای مقابله با زلزله اشاره شده، سیستم مذکور می‌تواند مقاومتی بیش از 100 تن داشته باشد لیکن مجاز به داشتن مقاومتی کمتر از 100 تن نمی‌باشد چون در این صورت نیازمند مقدار Rµ بزرگتر از 2 می‌باشد که خارج از ظرفیت توان اتلاف انرژی عضو خواهد بود. توان اتلاف انرژی در سیستم‌های مختلف بایستی از طریق ضریب Rµ مقایسه گردد. مقایسه توان اتلاف انرژی از روی ضریب رفتار همواره نتایج درستی نخواهد داشت. البته در صورتی که مقدار ضریب اضافه مقاومت دو سیستم با هم برابر باشد در این صورت می‌توان گفت که ضریب رفتار بزرگتر، اتلاف انرژی بیشتری هم خواهد داشت. اصولا ضریب رفتار برای تحلیل‌های استاتیکی خطی و دینامیکی طیفی خطی که در استاندارد 2800 معرفی شده است کاربرد دارد و استفاده از ضریب رفتار برای طراحی عملکردی و مقاوم سازی بی معنی می‌باشد(چرا؟؟؟؟؟؟؟؟). برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت، ضریب کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری و ضریب تشدید تغییرمکان‌ها به مقالات زیر مراجعه کنید:

 

آیا بزرگتر بودن ضریب رفتار به معنی بیشتر بودن توان اتلاف نرژی است؟

ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری و ضعف مقاومتی سازه در طراحی عملکردی و مقاوم سازی (بهسازی و طراحی براساس عملکرد)

ضریب رفتار چیست؟ (ضریب رفتار در طراحی براساس عملکرد)

شکل‌پذیری در المان سازه‌ای چیست؟ و به عواملی بستگی دارد؟

شکل‌پذیری در سازه چیست؟ و به چه عواملی بستگی دارد؟

تشریح کامل زلزله تشدید یافته و اضافه مقاومت

ویدئویی کاملاً متفاوت از ضریب کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل پذیری

براساس نشریه 360 و استاندارد 2800 چه زمانی می توان از تحلیل پوش آور استفاده کرد؟

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. در این دوره به صورت کامل به بررسی این مفهوم پرداخته می‌شود. همانطور که در جدول عکس مربوط به این مقاله نشان داده شده است کنترل این ضابطه برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پیوست دوم استاندارد 2800 که ضوابط طراحی براساس عملکردی را مطرح می‌کند برای به دست آوردن ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری از ضریب رفتار سازه استفاده می‌کند در حالی که استاندارد ASCE41 و نشریه 360 این پارامتر را از منحنی ظرفیت سازه به دست می‌آورند.

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای براساس هر دو نرم افزار Sap2000 , Etabs آموزش داده می‌شود. در این دوره طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800 و بهسازی لرزه‌ای براساس نشریه 360 و ASCE41 انجام می‌شود. جزوه کامل کل دوره بالغ بر 1300 اسلاید در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده می‌شود. در این دوره پروژه‌های کامل قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی، قاب خمشی فولادی و انواع مهاربندهای CBF و EBF به صورت گام به گام آموزش داده می‌شود.

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.