چرا در فرمول تغییرمکان هدف در استاندارد 2800 ضریب C2 وجود ندارد؟ (ضریب زوال سختی وجود ندارد)

چرا در فرمول تغییرمکان هدف در استاندارد 2800 ضریب C2 وجود ندارد؟ (ضریب زوال سختی وجود ندارد)

پیوست دوم استاندارد 2800 ضوابط مربوط به طراحی عملکردی ساختمان‌ها را رائه می‌دهد. در این پیوست فرمول تغییرمکان هدف برای محاسبه جابجایی لازمی که بایستی سازه تا آن مقدار پوش شود مطابق با شکل می‌باشد. در مقایسه این فرمول با فرمول تغییرمکان هدف ارائه شده توسط نشریه 360 ملاحظه می‌شود که فرمول تغییرمکان هدف در استاندارد 2800 ضریب C2 را ندارد. ضریب C2 مربوط به کاهش سختی در رفتار غیرخطی و جمع‌شدگی منحنی هیسترزیس عضو می‌باشد. استاندارد 2800 برای سازه‌های طرح از ابتدا بوده و در صورتی که طراحی لرزه‌ای و اجرای سازه به صورت مطلوب انجام شود کاهش سختی و جمع‌شدگی در منحنی هیسرزیس المان‌ها و جود نداشته و ضریب C2 برابر با یک خواهد بود. همان طور که از تصویر ملاحظه می‌شود منحنی هیسترزیس سمت راست دارای دیتیل گذاری مناسب بوده و دارای زوال سختی قابل ملاحظه نمی‌باشد (شبیه به سازه‌های طرح از ابتدا که به درستی طرح و اجرا می‌شوند) در حالی که منحنی هیسترزیس سمت چپ دارای زوال سختی شدید بوده و بنابراین شبیه دیتیل گذاری سازه‌های موجود بوده و بایستی براساس ضوابط نشریه 360 تحلیل و بررسی شود.

چرا در فرمول محاسبه جابجایی هدف 2800 خبری از ضریب C2 نمی‌باشد؟

یکی از تفاوت‌های ضوابط تحلیل غیرخطی پوش آور برای طراحی عملکردی و تحلیل غیرخطی پوش آور برای مقاوم سازی در همین ضریب C2 می‌باشد. نکات مهم و کاربردی طراحی عملکردی براساس ضوابط پیوست دوم استاندارد 2800 را می‌توانید از لینک‌های زیر مطالعه کنید.

محاسبه تغییرمکان هدف (جابجایی هدف) در تحلیل پوش‌آور برای طراحی عملکردی و مقاوم سازی

محدوده کاربرد تحلیل پوش آور در استاندارد 2800 و ASCE41-17 و نشریه 360

منحنی ظرفیت سازه در الگوی بارهای مختلف چگونه است؟

چرا استاندارد 2800 ساختمان‌ها را 25% بیشتر از جابجایی هدف پوش می‌کند؟

چرا در فرمول محاسبه جابجایی هدف 2800 خبری از ضریب C2 نمی‌باشد؟

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. در این دوره به صورت کامل به بررسی این مفهوم پرداخته می‌شود. همانطور که در جدول عکس مربوط به این مقاله نشان داده شده است کنترل این ضابطه برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پیوست دوم استاندارد 2800 که ضوابط طراحی براساس عملکردی را مطرح می‌کند برای به دست آوردن ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری از ضریب رفتار سازه استفاده می‌کند در حالی که استاندارد ASCE41 و نشریه 360 این پارامتر را از منحنی ظرفیت سازه به دست می‌آورند.

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای براساس هر دو نرم افزار Sap2000 , Etabs آموزش داده می‌شود. در این دوره طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800 و بهسازی لرزه‌ای براساس نشریه 360 و ASCE41 انجام می‌شود. جزوه کامل کل دوره بالغ بر 1300 اسلاید در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده می‌شود. در این دوره پروژه‌های کامل قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی، قاب خمشی فولادی و انواع مهاربندهای CBF و EBF به صورت گام به گام آموزش داده می‌شود.

 

 

 

 

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.