وجه تمایز تحلیل پوش‌آور نسبت به سایر تحلیل‌ها برای استفاده در طراحی عملکردی

وجه تمایز تحلیل پوش‌آور نسبت به سایر تحلیل‌ها برای استفاده در طراحی عملکردی

تحلیل استاتیکی غیرخطی یا تحلیل پوش‌آور  تفاوت‌های بارزی با سایر تحلیل‌های عرف دارد. سایر تحلیل‌های معرفی شده در استاندارد 2800 همگی نیرو به سازه وارد می‌کنند به عنوان مثال در تحلیل استاتیکی خطی برش پایه حاصله از محاسبات در اتفاع سازه توزیع می‌شود در تحلیل دینامیکی طیفی که اساس آن به مانند تحلیل استاتیکی معادل بوده و فقط اثرات مودهای بالاتر را نیز وارد محاسبات می‌کند باز در این تحلیل نیروی مشخصی به سازه وارد می‌شود در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی که شتاب حاصل از زلزله به پای سازه وارد می‌شود در واقع براساس محاسبات انجام شده نیروی معادل با آن شتاب به سازه وارد خواهد شد. اما در تحلیل پوش آور آئین‌نامه‌ها به جای تجویز یک مقدار نیروی مشخص، یک مقدار تغییرمکان مشخص تحت عنوان تغییرمکان هدف یا جابجایی هدف  را ارائه می‌دهند که سازه بایستی تا آن وقدار جابجایی هل داده شود. بنابراین در تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی طیفی خطی و تاریخچه زمانی نیرو یا شتاب مشخصی به سازه وارد می‌شود ولی در تحلیل پوش آور یک مقدار جابجایی مشخصی به سازه وارد می‌شود. تحلیل پوش آور این قابلیت را دارد که با یک بار آنالیز اطلاعات بسیار مفیدی از سازه را ارائه کند در حالی که سایر تحلیل‌ها بایستی برای رسیدن به این اطلاعات چندین و چند بار آنلیز را انجام دهند. مهمترین خروجی حاصل از تحلیل پوش، منحنی ظرفیت سازه یا منحنی پوش آور یا منحنی برش پایه در برابر جابجایی بام می‌باشد (Capacity Curev). این منحنی مقدار برش پایه ساختمان را در برابر تغییرمکان مرکز جرم بام (نقطه کنترل) نشان می‌دهد. این منحنی اطلاعات بسیار مفیدی از سختی، مقاومت و شکل‌پذیری سازه به دست می‌دهد. تمامی پارامترهای لرزه‌ای نظیر ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت، ضریب کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری، ضریب تشدید تغییرمکان‌ها ضریب نامعینی و ... از طریق این منحنی محاسبه می‌شوند.

محدوده کاربرد تحلیل پوش آور در استاندارد 2800 و ASCE41-17 و نشریه 360

معرفی تحلیل استاتیکی غیرخطی یا تحلیل پوش‌آور برای طراحی عملکردی و مقاوم سازی

بررسی کامل منحنی ممان - انحنای یک مقطع بتنی با رویکرد طراحی عملکردی و مقاوم سازی

مطابق با ضوابط طراحی عملکردی استاندارد 2800 و ضوابط بهسازی نشریه 360، سازه باید بیشتر از مقدار تغییرمکان هدف پوش شود! دلیل این ضابطه چیست؟

چرا در فرمول تغییرمکان هدف در استاندارد 2800 ضریب C2 وجود ندارد؟ (ضریب زوال سختی وجود ندارد)

محاسبه تغییرمکان هدف (جابجایی هدف) در تحلیل پوش‌آور برای طراحی عملکردی و مقاوم سازی

محاسبه "شکل‌ پذیری µ" و "ضریب کاهش نیروی زلزله براساس شکل پذیری Rµ" براساس مقادیر ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت و ضریب تشدید تغییرمکان

آیا بزرگتر بودن ضریب رفتار به معنی بیشتر بودن توان اتلاف نرژی است؟

ضریب رفتار چیست؟ (ضریب رفتار در طراحی براساس عملکرد)

ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری و ضعف مقاومتی سازه در طراحی عملکردی و مقاوم سازی (بهسازی و طراحی براساس عملکرد)

دانلود جزوه فصل اول دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای مهندس قدرتی : مبانی بنیادین در مهندسی زلزله و طراحی ساختمان

دانلود بخش اول از جزوه فصل دوم دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای مهندس قدرتی : روند تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش‌آور)

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. در این دوره به صورت کامل به بررسی این مفهوم پرداخته می‌شود. همانطور که در جدول عکس مربوط به این مقاله نشان داده شده است کنترل این ضابطه برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پیوست دوم استاندارد 2800 که ضوابط طراحی براساس عملکردی را مطرح می‌کند برای به دست آوردن ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری از ضریب رفتار سازه استفاده می‌کند در حالی که استاندارد ASCE41 و نشریه 360 این پارامتر را از منحنی ظرفیت سازه به دست می‌آورند.

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای براساس هر دو نرم افزار Sap2000 , Etabs آموزش داده می‌شود. در این دوره طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800 و بهسازی لرزه‌ای براساس نشریه 360 و ASCE41 انجام می‌شود. جزوه کامل کل دوره بالغ بر 1300 اسلاید در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده می‌شود. در این دوره پروژه‌های کامل قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی، قاب خمشی فولادی و انواع مهاربندهای CBF و EBF به صورت گام به گام آموزش داده می‌شود.

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.