اثرات آرماتورهای طولی در منحنی ظرفیت خمشی تیرهای بتن‌آرمه (رفتار غیرخطی تیرهای بتنی)

اثرات آرماتورهای طولی در منحنی ظرفیت خمشی تیرهای بتن‌آرمه (رفتار غیرخطی تیرهای بتنی)

مقدار آرماتورهای طولی در تیرهای بتن‌آرمه تاثیر بسزایی در شکل‌پذیری آنها دارد. به صورت کلی هرچقدر آرماتورهای طولی کششی کمتر و آرماتورهای فشاری بیشتر باشد در این صورت شکل‌پذیری تیرهای بتن‌آرمه بیشترین مقدار ممکن خواهد بود. مقدار کمتر در آرماتورهای طولی کششی باعث کاهش تنش فشاری در بتن و افزایش عمق تار خنثی می‌گردد که این باعث افزایش کرنش‌های کششی در آروماتورهای طولی خواهد بود. با افزایش آرماتورهای فشاری، تنش فشاری بتن کمتر شده و عمق تار خنثی افزوده می‌شود که این مورد هم باعث افزایش کرنش کششی در آرماتورهای طولی خواهد شد.

آنالیز مقطع ستون‌های بتنی با نرم افزار اکسترکت (نرم افزار آنالیز مقطع XTRACT)

آنالیز مقطع ستون‌های بتنی با نرم افزار Xtract

تحلیل غیرخطی به روش فایبر (فایبر گستره و مفصل فایبر)

تحلیل غیرخطی به روش مفصل پلاستیک و به روش فنرهای غیرخطی

ضریب رفتار چیست؟ (ضریب رفتار در طراحی براساس عملکرد)

معیارهای پذیرش طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800

کنترل ضابطه 25 درصد قاب خمشی و 50 درصد دیوار برشی در سیستم‌های دوگانه بتن‌آرمه به وسیله تحلیل پوش‌آور

کنترل ضابطه 25 درصد قاب خمشی و 50 درصد دیوار برشی در سیستم‌های دوگانه بتنی به وسیله تحلیل غیرخطی

منحنی ظرفیت تیر، ستون و دیوار برشی در تحلیل پوش‌ آور به وسیله نرم افزار Sap2000

منحنی اندرکنش ستون‌های بتنی براساس اثرات اضافه مقاومت مصالح و محصورشدگی بتن

دانلود جزوه فصل اول دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای مهندس قدرتی : مبانی بنیادین در مهندسی زلزله و طراحی ساختمان

دانلود بخش اول از جزوه فصل دوم دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای مهندس قدرتی : روند تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش‌آور)

 

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. در این دوره به صورت کامل به بررسی این مفهوم پرداخته می‌شود. همانطور که در جدول عکس مربوط به این مقاله نشان داده شده است کنترل این ضابطه برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پیوست دوم استاندارد 2800 که ضوابط طراحی براساس عملکردی را مطرح می‌کند برای به دست آوردن ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری از ضریب رفتار سازه استفاده می‌کند در حالی که استاندارد ASCE41 و نشریه 360 این پارامتر را از منحنی ظرفیت سازه به دست می‌آورند.

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای براساس هر دو نرم افزار Sap2000 , Etabs آموزش داده می‌شود. در این دوره طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800 و بهسازی لرزه‌ای براساس نشریه 360 و ASCE41 انجام می‌شود. جزوه کامل کل دوره بالغ بر 1300 اسلاید در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده می‌شود. در این دوره پروژه‌های کامل قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی، قاب خمشی فولادی و انواع مهاربندهای CBF و EBF به صورت گام به گام آموزش داده می‌شود.

 

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.