منحنی اندرکنش ستون‌های بتنی براساس اثرات اضافه مقاومت مصالح و محصورشدگی بتن

منحنی اندرکنش ستون‌های بتنی براساس اثرات اضافه مقاومت مصالح و محصورشدگی بتن

ضریب اضافه مقاومت(Ω0) چیست؟چگونه محاسبه می‌شود؟چرا در ترکیب بارهای تشدید یافته، نیروی زلزله ضرب در این ضریب می‌شود؟اضافه مقاومت به نفع سازه‌است یا ضرر؟

کلیه سازه‌ها در برابر بارهای وارده مقاومتی بیشتر از مقاومت طراحی (مقاومت اسمی) خود نشان می‌دهند. دلیل این امر وجود مقاومت مازادی می‌باشد که در طراحی لحاظ نشده است. این مقاومت مازاد به مقاومت اضافه معروف بوده و به عنوان یکی از موثرترین پارامترها در محاسبه ضریب رفتار می‌باشد. عمده دلایل موثر بر این اضافه مقاومت به صورت زیر می‌باشد:

1-اضافه مقاومت ناشی از مصالح

ممکن است مقاومت مصالح در عمل بیشتر از فرض طراحی باشد به ویژه اگر مقاومت مصالح در المان‌های مختلف، متفاوت باشد. مثلا کیفیت بتن ریزی ستون‌های یک طبقه بهتر از طبقه دیگر است، یا ستون‌ها دستی بتن ریزی شده و برای تیرها از بتن آماده استفاده شده، در حالی که طراحی هردو برای یک مقاومت مشخص انجام شده ولی مقاومت موجود تیرها و ستون‌ها قطعاً متفاوت خواهد بود. در فولاد نیز این اتفاق صادق است، به صورتی که مقاومت کارخانه‌ها و خط تولیدهای مختلف متفاوت است.

2-اضافه مقاومت ناشی از طراحی

ضوابط مختلف موجود در آئین‌نامه‌ها دارای ضرائب اطمینان‌های مختلف است. مثلا ضریب کاهش مقاومت خمشی برابر 0/9 می‌باشد. این حاشیه ایمنی به دلیل نواسانات مقاومت مصالح، خطا در اجرا، تقریب‌های آئین‌نامه و ... لحاظ می‌شود.

3-اضافه مقاومت سازه‌ای

در خیلی از المان‌ها از مقاطعی استفاده می‌شود که به لحاظ مقاومتی نیازی نبوده و مقطع ظریفتر هم کفایت می‌کند. استفاده از این مقطع با مقاومت بیشتر ممکن است به دلیل معیار سختی(کنترل دریفت)، معیار شکل‌پذیری و یا حتی به دلیل تیپ‌بندی پلانی و ارتفاع ساختمان باشد.

طبق مطالبی که قبلاً برای توالی تشکیل مفاصل پلاستیک بحث شده بود فیوز‌های یک سازه بایستی ضعیف‌ترین جزء سازه باشند (ستون‌ها بایستی قوی‌تر از بقیه فیوز‌ها باشند تا دیرتر تسلیم شوند) برای اینکه ستون‌ها مفصل نکنند بایستی قوی‌تر از بقیه المان‌ها طراحی شوند به همین دلیل در حد نهائی(LRFD)  طرح محوری این ستون‌ها (ستون‌های باربر جانبی لرزه‌ای) به جای برش سطح Vs (برش نظیر تشکیل اولین مفصل پلاستیک) بایستی به برش نظیر سطح  Vy (برش تسلیم در رفتار دو خطی) انجام شود. بنابراین به جای ترکیب بارهای عادی برای این ستون‌ها (ستون‌های باربر جانبی لرزه‌ای)‌ از ترکیب بارهای تشدید یافته، که نیروی زلزله آنها در ضریب اضافه مقاومت ضرب شده‌اند (امگا صفر) استفاده می‌شود. ترکیب‌بارهای تشدید یافته همان ترکیب بارهای عادی بوده که در آنها نیروی زلزله به ضریب اضافه مقاومت ضرب شده است. 

منحنی اندرکنش در ستون‌های بتن‌آرمه کوتاه و ستون‌های بتن‌آرمه لاغر

دانلود فیلم تشریح کامل زلزله تشدید یافته و اضافه مقاومت (مقاومت افزون)

شکل‌پذیری ایده‌آل

نامنظمی قطع سیستم باربر و کنترل زلزله تشدید یافته برای المان‌های خاص

نامنظمی قطع سیستم باربر و عدم کنترل زلزله تشدید یافته برای المان‌های خاص

تغییرات نیروی محوری ستون لرزه‌‌بر مطابق با برش لرزه‌ای در تیرهای خمشی‌

نیروی محوری ستون گوشه براساس برش لرزه‌ای تیرهای خمشی دو طرف

ستون‌های محل تلاقی دو سیستم باربر جانبی عمود برهم و نحوه عملکرد محوری آن

ضریب اضافه مقاومت(Ω0) از روی منحنی ظرفیت سازه چگونه تعریف می‌شود؟

ضریب اضافه مقاومت(Ω0) چگونه محاسبه می‌شود؟

ضریب اضافه مقاومت(Ω0) چیست؟و به چه پارامترهایی وابسته است؟

منحنی اندرکنش ستون‌های بتنی براساس اثرات اضافه مقاومت مصالح و محصورشدگی بتن

 

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار Sap2000 می‌باشد.

دوره طراحی عملکردی و مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای طراحی عملکردی  طراحی براساس عملکرد دوره طراحی براساس عملکرد و مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای دوره طراحی براساس عملکرد و بهسازی لرزه‌ای دوره تحلیل غیرخطی و طراحی براساس عملکرد دوره تحلیل غیرخطی و طراحی عملکردی دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای دوره تحلیل غیرخطی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.