آنالیز مقطع ستون‌های بتنی با نرم افزار Xtract

آنالیز مقطع ستون‌های بتنی با نرم افزار Xtract

نمونه دفترچه محاسبات نرم‌افزار اکسترکت برای دو نمونه ستون بتنی:
این نرم‌افزار قابلیت دوخطی کردن نمودار ممان انحنا را دارا می‌باشد. همانطور از نمودارها مشخص است، قابلیت تحمل تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی هر دو مقطع نشان از ضعف و قدرت باربری لرزه‌ای آن مقطع دارد.. در مقطع پایینی به دلیل عقب گرد تارخنثی و کاهش بازوی لنگر مقاوم خمشی، شاهد زوال شدید مقاومتی هستیم، در حالی که در مقطع بالایی به دلیل استمرار دوام باربری بخش بتن فشاری و عدم عقب‌گرد تارخنثی شاهد تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی پایدار هستیم.

مدل رفتاری یا منحنی ظرفیت المان‌های بتنی از آنالیز ممان انحنای مقطع حاصل می‌شود (بخشی از رفتار مقطع شامل بخش خمشی بوده که از ممان انحنا حاصل می‌شود). انحنای مقطع در واقع نرخ رشد دوران المان را نشان می‌دهد یا به عبارت ساده‌تر تغییرات دوران در واحد طول همان انحنای مقطع می‌باشد. در صورتی که مقدار لنگر وارد به مقطع در برابر مقدار دوران مقطع ترسیم شود به آن منحنی، منحنی لنگر-انحنا می‌گویند. این منحنی اطلاعات بسیار مفیدی از وضعیت سختی، مقاومت و شکل‌پذیری مقطع می‌دهد. برای محاسبات ممان-انحنا نیاز به رفتار تنش کرنش مصالح موجود در مقطع می‌باشد. رفتار بتن محصور و بتن غیرمحصور، رفتار آرماتورهای کششی و فشاری، مدل رفتاری کمانش آرماتورهای فشاری و .... مطابق با تصویر انحنای مقطع در هر لحظه برابر با زاویه نمودار کرنش مقطع می‌باشد. برای آنالیز غیرخطی سازه‌های بتن‌آرمه به روش فایبر، مرحله اول آنالیز ممان انحنای مقاطع تیر، ستون و دیوار برشی است تا رفتار خمشی مقطع حاصل شود و در مرحله بعدی مدل رفتاری کلی به تغییرشکلهای ناشی از برش و لغزش نیز کالیبره شود.

آنالیز ممان انحنای تیر بتنی (آنالیز مقطع تیر بتنی)

بررسی کامل منحنی ممان - انحنای یک مقطع بتنی با رویکرد طراحی عملکردی و مقاوم سازی

تحلیل غیرخطی به روش فایبر (فایبر گستره و مفصل فایبر)

تحلیل غیرخطی به روش مفصل پلاستیک و به روش فنرهای غیرخطی

ضریب رفتار چیست؟ (ضریب رفتار در طراحی براساس عملکرد)

معیارهای پذیرش طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800

کنترل ضابطه 25 درصد قاب خمشی و 50 درصد دیوار برشی در سیستم‌های دوگانه بتن‌آرمه به وسیله تحلیل پوش‌آور

کنترل ضابطه 25 درصد قاب خمشی و 50 درصد دیوار برشی در سیستم‌های دوگانه بتنی به وسیله تحلیل غیرخطی

منحنی ظرفیت تیر، ستون و دیوار برشی در تحلیل پوش‌ آور به وسیله نرم افزار Sap2000

منحنی اندرکنش ستون‌های بتنی براساس اثرات اضافه مقاومت مصالح و محصورشدگی بتن

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. در این دوره به صورت کامل به بررسی این مفهوم پرداخته می‌شود. همانطور که در جدول عکس مربوط به این مقاله نشان داده شده است کنترل این ضابطه برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پیوست دوم استاندارد 2800 که ضوابط طراحی براساس عملکردی را مطرح می‌کند برای به دست آوردن ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری از ضریب رفتار سازه استفاده می‌کند در حالی که استاندارد ASCE41 و نشریه 360 این پارامتر را از منحنی ظرفیت سازه به دست می‌آورند.

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای براساس هر دو نرم افزار Sap2000 , Etabs آموزش داده می‌شود. در این دوره طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800 و بهسازی لرزه‌ای براساس نشریه 360 و ASCE41 انجام می‌شود. جزوه کامل کل دوره بالغ بر 1300 اسلاید در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده می‌شود. در این دوره پروژه‌های کامل قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی، قاب خمشی فولادی و انواع مهاربندهای CBF و EBF به صورت گام به گام آموزش داده می‌شود.

 

 

 

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.