تغییرات ضوابط ستون‌های بتن‌آرمه در ASCE 41-17 نسبت به ASCE 41-13

تغییرات ضوابط ستون‌های بتن‌آرمه در ASCE 41-17 نسبت به ASCE 41-13

در روند طراحی لرزه‌ای فرض می‌شود که مفاصل پلاستیک تیرهای بتنی در وجوه اتصال تیر-ستون تشکیل خواهند شد، لیکن الزاماً همواره چنین حالتی رخ نمی‌دهد. برای تیرهای با دهانه‌های بلند و  دارای بارهای ثقلی سنگین، تسلیم تیرها ممکن است دور از بر اتصال تیر-ستون رخ دهد. چنین مکانیزمی نامطلوب بوده و بایستی در روند طراحی از آن جلوگیری گردد. به طور ایده‌آل، تسلیم تیر در قاب‌ خمشی ویژه در محدوده‌ای از تیر که با جزئیات ویژه آرماتور گذاری شده است رخ خواهد داد. این نوع از تسلیم در تیرهایی رخ می‌دهد که طول نسبتاً کوتاهی دارند و بارهای ثقلی‌ آنها در مقایسه با اثرات ناشی از زلزله نسبتاً کم می‌باشد. هرجایی که چنین مکانیزم تسلیمی رخ دهد، در روند بارگذاری چرخه‌ای ناشی از زلزله مفاصل پلاستیک تیر تسلیم‌های معکوس شونده‌ای را تجربه خواهند کرد. به عبارت بهتر محل تسلیم لنگر مثبت و لنگر منفی تیر در یک محل خواهد بود و با تغییر جهت بارگذاری تغییری نمی‌کند. این مکانیزم تسلیم در تیرهای بتنی مکانیزم مطلوب در طراحی لرزه‌ای است. در مقابل اگر لنگرهای خمشی ناشی از ثقل نسبتاً بزرگتر از لنگرهای ناشی از زلزله باشد مکانیزم تسلیم در تیرهای خمشی شبیه شکل سمت راست خواهد بود. مکانیزم مطلوب لرزه‌ای شبیه به شکل چپ می‌باشد، مکانیزم تسلیم سمت راست مطلوبیت کمتری دارد. ممان منفی همواره در بر اتصال ماکزیمم بوده لذا مفاصل پلاستیک در ممان منفی در براتصال تشکیل می‌شود. ممان مثبت برای تیرهای سمت چپ در بر اتصال بوده ولی مفاصل پلاستیک نظیر با ممان مثبت در تیرهای سمت راست در محدوده‌ای دور از بر اتصال تشکیل خواهد شد. در تیرهای سمت راست، پس تغییر جهت بارگذاری وضعیت مشابه برای ممان مثبت در سمت دیگر نیز به وجود خواهد آمد، به عبارت بهتر با معکوس شدن جهت بارگذاری لرزه‌ای مفصل پلاستیک نظیر ممان معکوس نخواهد شد. تحت چندین سیکل تسلیم شونده ناشی از زلزله مقدار دوران پلاستیک در مفصل پلاستیک به صورت پیشرونده افزایش می‌یابد. در زلزله‌های با مدت زمان طولانی با چندین سیکل تسلیم شونده، دوران‌های تجمعی می‌توانند از ظرفیت دورانی تجاوز کرده و و باعث تغییرشکل قائم در سقف شوند. تغییرشکل تیرهای با مفاصل غیرمعکوس شونده در تصاویر قابل ملاحظه است.

 

این مطلب تنها بخشی از جزوه طراحی عملکردی و بهسازی لرزه است. از لینک زیر میتوانید جزوه کامل را به صورت رایگان دانلود کنید.

Performance-Based Seismic Design Handout

Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings Course

Instructor: Javad Ghodrati Yengejeh

MS in Earthquake Engineering - Sharif University of Thechnology 2013

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.