مراجع معتبر در زمینه طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌‍ ای، تحلیل‌ های غیرخطی استاتیکی و غیرخطی تاریخچه زمانی را با کدام نرم‌افزارها انجام می‌دهند؟

مراجع معتبر در زمینه طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌‍ ای، تحلیل‌ های غیرخطی استاتیکی و غیرخطی تاریخچه زمانی را با کدام نرم‌افزارها انجام می‌دهند؟

مراجع معتبر در زمینه طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌‍ای، تحلیل‌های غیرخطی استاتیکی و غیرخطی تاریخچه زمانی را با کدام نرم‌افزارها انجام می‌دهند؟

1- OpenSees
2- Perform 3D
3- SAP 2000
4- ETABS

آخرین تحقیقات NIST در زمینه طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ ای

پروژه بزرگ ATC114 برای آپدیت ASCE41 تدوین شده است (آپدیت ASCE 41-17 به ASCE 41-23). نسخه NIST GCR 17-917-45 از این پروژه معیارهای پذیرش و پارامترهای مدل‌سازی در تحلیل‌های غیرخطی را معرفی می‌کند. در این نسخه تغییرات عمده در ضوابط دیوارهای برشی براساس مدل‌های لاوز و لمن می‌باشد که در نرم افزار Perform 3D انجام شده اند.  مدل‌های پیشنهادی ستون‌های بتنی براساس تحقیقات انجام شده در نرم‌افزار OpenSees می‌باشد.

 

مدل‌های غیرخطی فایبر دیوارهای برشی پیشنهاد شده برای استاندارد ASCE 41-23 که تمام ضعف‌های مدل‌های موجود را پوشش می‌دهد

تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی به روش فایبر از طریق Shell-Layered/Nonlinear به همراه بررسی روش‌های شبیه سازی لغزش آرماتورهای طولی

پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش ستون‌های مقاوم سازی شده با ژاکت FRP و ژاکت فولادی به استاندارد ASCE 41-23 اضافه خواهد شد.

 

(ASCE 41-23 is creating ... (Performance - Based Seismic Design

تاریخچه توسعه استاندرادهای بهسازی لرزه ای از FEMA178 تا ASCE41-17

 

نسخه NIST GCR 17-917-46v2 از این پروژه برای تحلیل‌های غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی می‌باشد. تحلیل خطی و طراحی مثال ارائه شده در این نسخه براساس نرم افزار RAM Structural System و تحلیل غیرخطی براساس نرم افزار Perform 3D انجام شده است.

 

نسخه NIST GCR 17-917-46v3 از این پروژه برای تحلیل غیرخطی قاب‌های خمشی بتن‌آرمه می‌باشد. تحلیل خطی و طراحی مثال ارائه شده در این نسخه براساس نرم افزار ETABS (CSI, 2015) و تحلیل غیرخطی براساس نرم افزار SAP2000 (CSI, 2016a) انجام شده است.

 

تشریح کامل و مقایسه نتایج تحلیل غیرخطی ستون‌های بتنی براساس روش‌های پیشنهاد شده در NIST GCR 17-917-46v3 

مقایسه نتایج حاصل از مدل های غیرخطی فایبر متمرکز، فایبر گسترده و فنرهای غیرخطی (لینک‌های غیرخطی) براساس ضوابط ارئه شده در NIST GCR 17-917-46v3

ضریب کاهش سختی خمشی ستون‌های بتنی ارائه شده در NIST GCR 17-917-46v3 که احتمالاً این رابطه وارد ASCE 41-23 خواهد شد

آنالیز ممان-انحنای ستون بتن‌آرمه در نرم‌افزار SAP2000 برای محاسبات ضرائب کاهش سختی ستون براساس ضوابط NIST GCR 17-917-46v3

محاسبات تعداد فایبرِ بهینه برای مقاطع ستون‌های بتن‌آرمه در تحلیل غیرخطی به روش فایبر براساس پیشنهاد NIST GCR 17-917-46v3

 

در سال ۲۰۱۸ FEMA P-2006 مثال‌های کاربردی به روش‌های تحلیل LSP و NSP را به عنوان راهنما برای استفاده از ASCE 41-13 منتشر کرد.

فصل ۸ از FEMA P-2006 به ارزیابی قاب‌های خمشی فولادی می‌پردازد. ارزیابی این ساختمان براساس Tier 2 از ASCE 41-13 به روش LSP و توسط نرم افزار ETABS و ارزیابی براساس Tier3 از ASCE 41-13 به روش NSP توسط نرم افزار Perform 3D انجام شده است.

فصل ۹ از FEMA P-2006 به ارزیابی قاب‌های خم قاب‌های مهاربندی شده CBF می‌پردازد. ارزیابی این ساختمان براساس Tier 3 از ASCE 41-13 به روش LSP و توسط نرم افزار ETABS و ارزیابی براساس Tier3 از ASCE 41-13 به روش NSP توسط نرم افزار Perform 3D انجام شده است.

فصل ۱۰ از FEMA P-2006 به ارزیابی و مقاوم‌سازی دیوارهای برشی براساس Tier 3 از ASCE 41-13 به وسیله تحلیل LSP با استفاده از نرم‌افزار ETABS می‌پردازد.

فصل ۱۱ از FEMA P-2006 به ارزیابی و مقاوم‌سازی دیوارهای برشی براساس Tier 3 از ASCE 41-13 به وسیله تحلیل NSP با استفاده از نرم‌افزار Perform 3D می‌پردازد.

پروژه بزرگ ATC 114 و FEMA P-2006 جزو مراجع اصلی دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد.

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.