تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی به روش فایبر براساس ویرایش پنجم استاندارد 2800 (طراحی لرزه ای براساس عملکرد در ساختمان های بلند مرتبه)

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی به روش فایبر براساس ویرایش پنجم استاندارد 2800 (طراحی لرزه ای براساس عملکرد در ساختمان های بلند مرتبه)

پیش‌نویس اولیه ویرایش پنجم استاندارد 2800 (که از جلسات مجازی برگزار شده منتشر شده است) در بند 3-8-2 عنوان می‌کند:
روش‌های تحلیل غیرخطی را می‌توان در کلیه ساختمان‌ها با هر تعداد طبقه به کاربرد، ولی استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی محدود به ساختمان‌هایی است که در آنها اثر مودهای بالا عمده نباشد. نحوه کنترل مودهای بالا به همراه سایر الزامات مربوط به روش‌های تحلیل غیرخطی در پیوست شماره (2) ارائه شده است.
در صورت استفاده از روش‌های غیرخطی برای طراحی سازه، ضروری است سازه با استفاده از یکی از روش‌های خطی مذکور در بند 3-8-2، با رعایت محدودیت‌های مربوطه نیز تحلیل گردد.
تبصره : برای اطمینان از عملکرد مورد نظر سازه ساختمان‌های ضروری و ساختمان‌های بلندتر از 15 طبقه تحت اثر زلزله، این سازه‌ها باید علاوه بر تحلیل با استفاده از روش‌های خطی، بر طبق پیوست 2 این آئین‌نامه نیز به روش غیرخطی کنترل شوند.

ساختمان‌های ضروری مطابق با بند 1-6 (گروه 1- الف) عبارت است از : این گروه شامل ساختمان‌هایی است که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله، اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره‌برداری آنها، غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود، مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مراکز آتش‌نشانی، مراکز تاسیسات آبرسانی، ساختمان‌های نیروگاه‌ها و تاسیسات برق‌رسانی، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تاسیسات نظامی، مراکز کمک‌رسانی، و به طور کلی تمامی ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد موثر است. 

فصل 16 از استاندارد ASCE 7-16 با عنوان NONLINEAR RESPONSE HISTORY ANALYSIS مربوط به ضوابط تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی می‌باشد. استاندارد ASCE 7-16 تحلیل پوش‌آور را به رسمیت نمی‌شناسد و فقط ضوابط تحلیل تاریخچه زمانی را برای ساختمان‌های طرح از ابتدا ارائه می‌دهد. بنابراین استانداردهای آمریکایی برای ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های موجود از تحلیل پوش‌آور (در صورت مجاز بودن) استفاده می‌کنند. با توجه به موارد ذکر شده، براساس بند 3-8-2 از ویرایش پنجم استاندارد 2800، برای ساختمان‌های ضروری که ارتفاع کوتاه یا متوسط دارند می‌توان از تحلیل غیرخطی پوش‌آور یا تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی استفاده کرد. لیکن برای ساختمان‌های بلند مرتبه (بیش از 15 طبقه) استفاده از تحلیل پوش‌آور منطقی نبوده و حتما بایستی از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی استفاده شود.

 

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.