محصورشدگی یا Confinenment

محصورشدگی یا Confinenment

محصورشدگی یا Confinement در سازه‌های بتنی را می‌توان از دو جنبه مهم بررسی کرد:


جنبه اول : محصور شدگی بتن

محصورشدگی بتن هسته در المان‌های سازه‌ای می‌تواند مقاومت فشاری بتن را افزایش دهد که این امر باعث افزایش شکل‌پذیری خواهد شد.

جنبه دوم: مهار آرماتورهای طولی (در صورت وجود)

محصورشدگی المان‌های بتنی علاوه بر افزایش مقاومت فشاری بتن، کمانش آرماتورهای طولی را به تاخیر خواهند انداخت. این امر باعث می‌شود تا ۱- تنش فشاری از روی بتن فشاری برداشته شود ۲- شکل‌پذیری آرماتورهای فشاری افزوده شود. هر دو مورد مذکور باعث افزایش شکل‌پذیری خواهند شد.

مورد دوم را می‌توان به صورت مجزا در المان‌های بتنی تقویت کرد که در این صورت مورد اول تغییر محسوسی نخواهد داشت. ولی در صورت بهبود مورد اول در المان، گزینه دوم حتما تحت تاثیر خواهد بود.


محصورشدگی بتن در روش مفصل پلاستیک را نمی‌تواند با دقت قابل قبول بررسی کرد. ولی در روش فایبر این امکان وجود دارد تا برای المان‌های تیر، ستون و دیواربرشی بتن‌آرمه اثرات محصورشدگی را برای بتن و آرماتورهای طولی به صورت مستقیم وارد محاسبات کرد.

 

یکی از دلایل مهمی که استفاده از تحلیل غیرخطی به روش فایبر را گریز ناپذیر می‌کند شبیه سازی استاندارد رفتار هیسترزیس مقاطع مختلف است. تحلیل فاسیبر رفتار هیسترزیس را سطح مصالح انجام می‌دهد که دقیقترین شکل ممکن می‌باشد. در حالی که روش مفصل پلاستیک برای شبیه سازی رفتار هیسترزیس در سطح مقطع عمل می‌کند بنابراین بخش اعمظمی از دقت از بین می‌رود. همچنین روش مفصل پلاستیک توانایی شبیه سازی زوال درون سیکلی برای مقاطع را نداشته در حالی که روش فایبر این مورد را به نحو احسن اعمال می‌کند.

 

گام اول در روش فایبر تخصیص صحیح رفتار مصالح می‌باشد. در سازه‌های بتن‌آرمه شبیه سازی بتن محصور شده و بتن غیرمحصور شده از اهمیت بسازی برخوردار می‌باشد. یکی از مدل‌های رفتاری سرشناس برای مصالح بتنی مدل بتن مندر و همکاران می‌باشد که در سال 1988 توسعه داده شده است. این مدل از دقت بسیار مناسبی برخوردار است. این مدل در سال 2011 توسط مندر اصلاح شده و مدل دقیقتری توسعه داده شد. در لینک‌های زیر به صورت مفهومی کنش قوسی و مدل بتن محصور شده و محصور نشده مندر با شکل‌های ترسیمی جذاب و بیانی شیوا تشریح شده است.

آیا همه بتن داخل هسته، محصور شده محسوب می‌شود؟ مقطع بتن محصور شده موثر به چه شکلی است؟

کنش قوسی بتن محصور شده در مقطع و در ارتفاع المان (طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با تحلیل غیرخطی به روش فایبر)

مدل بتن محصور شده و غیرمحصور شده مندر و همکاران برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای

کنش قوسی بتن محصور شده برای محاسبات مدل بتن مندر (طراحی عملکردی به وسیله تحلیل غیرخطی به روش فایبر)

 

محصور شدگی را چگونه می‌توان افزایش داد؟

اثرات آرماتور عرضی در رفتار جانبی ستون‌های بتن‌آرمه (جمع شدگی یا پینچینگ)

ستون‌های با محصورشدگی عالی و ضعیف (طراحی عملکردی ستون‌های بتنی)

​1- ضعف‌های مختلف در ستون‌های بتنی (انواع شکست در ستون‌های بتن‌آرمه)

دانلود جزوه فصل اول دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای مهندس قدرتی : مبانی بنیادین در مهندسی زلزله و طراحی ساختمان

دانلود بخش اول از جزوه فصل دوم دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای مهندس قدرتی : روند تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش‌آور)

 

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. در این دوره به صورت کامل به بررسی این مفهوم پرداخته می‌شود. همانطور که در جدول عکس مربوط به این مقاله نشان داده شده است کنترل این ضابطه برای طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد. پیوست دوم استاندارد 2800 که ضوابط طراحی براساس عملکردی را مطرح می‌کند برای به دست آوردن ظرفیت کاهش نیروی زلزله به دلیل شکل‌پذیری از ضریب رفتار سازه استفاده می‌کند در حالی که استاندارد ASCE41 و نشریه 360 این پارامتر را از منحنی ظرفیت سازه به دست می‌آورند.

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای براساس هر دو نرم افزار Sap2000 , Etabs آموزش داده می‌شود. در این دوره طراحی عملکردی براساس پیوست دوم استاندارد 2800 و بهسازی لرزه‌ای براساس نشریه 360 و ASCE41 انجام می‌شود. جزوه کامل کل دوره بالغ بر 1300 اسلاید در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار داده می‌شود. در این دوره پروژه‌های کامل قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی، قاب خمشی فولادی و انواع مهاربندهای CBF و EBF به صورت گام به گام آموزش داده می‌شود.

  

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.