توزیع نیرو در بخش قابی، دیوار و لینک مدل شده مابین دیوار و قاب در سیستم‌های دوگانه

توزیع نیرو در بخش قابی، دیوار و لینک مدل شده مابین دیوار و قاب در سیستم‌های دوگانه

توزیع نیروی لینک در ارتفاع سازه در تحلیل خطی و غیرخطی بسیار با یکدیگر متفاوت است. دلیل این امر به اندرکنش قاب و دیوار در محدوده تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی برمی‌گردد. در قسمت مشرف به فونداسیون به دلیل سختی بسیار زیاد دیوار، ابتدا مفاصل روی دیوار تشکیل شده و سپس با کاهش سختی آن جذب نیروی دیوار کاسته شده و مابقی نیروی مازاد بایستی توسط بخش قابی تحمل شود. حال اگر بخش قابی برای این نیروی مازاد طراحی نگردد دچار فروریزش خواهد شد.(ضابطه سهم 25% قابی در استاندارد 2800).

دیوار برشی براساس روش فایبر و قاب خمشی براساس روش مفصل پلاستیک غیرخطی شده است. به دلیل تامین پایداری ثقلی و جانبی توسط دیوار برشی امکان استفاده از حداکثر شکل‌پذیری قاب وجود خواهد داشت. در طبقات تحتانی ابتدا دیوار تسلیم شده و سپس قابهای خمشی وظیفه باربری را به عهده خواهند داشت. لذا در طبقات تحتانی دیوار زودتر از تیرهای خمشی دچار فروریزش می‌شود. در حالی که در طبقات بالایی ابتدا قاب خمشی تسلیم شده و سپس وظیفه باربری به عهده دیوار خواهد بود. بنابراین در طبقات فوقانی شاهد فروریزش تیرهای خمشی هستیم. 

منحنی ظرفیت دیوار، قاب و کل در طبقه اول:

در طبقات تحتانی سختی دیوار برشی قابل ملاحظه بوده و عمده نیروی جانبی جذب دیوار می‌شود. بنابراین سهم بخش قابی ناچیز است. (منحنی سبز دارای سختی بسیار زیاد از منحنی بنفش بوده و جذب نیروی زیادی دارد). بنابراین در جریان یک زلزله شدید انتظار داریم در طبقات تحتانی مفاصل پلاستیک ابتدا در دیوار تشکیل شود. با تشکیل مفاصل پلاستیک برروی دیوار به دلیل کاهش قابل ملاحظه سختی این المان، مابقی نیروی جانبی جذب قاب‌ای خمشی خواهد شد. حال اگر بخش قابی برای تحمل این نیروی مازاد طراحی نشده باشد در این صورت به احتمال زیاد دچار فروریزش خواهد شد. استاندارد 2800 با علم به این موضوع مقرر می‌دارد که بخش قابی حداقل به اندازه 25% نیروی کل زلزله باربری داشته باشد.

منحنی ظرفیت دیوار، قاب و کل در طبقه هفتم:

در طبقات فوقانی سختی قاب خمشی قابل ملاحظه بوده (منحنی بنفش سختی نزدیک به منحنی سبز دارد) بنابراین نسبت به طبقات تحتانی، در طبقات فوقانی بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی جانبی جذب قابها خواهد شد. در نتیجه قاب زودتر تسلیم شده و پس از آن نیروی مازاد طبقه، جذب دیوار خواهد شد. آئین نامه با علم به این موضوع مقرر می‌دارد که بخش دیوار حداقل دارای مقاومتی برابر با 50% نیروی کل طبقه باشد.در طبقات تحتانی معمولاً بخش دیوار جوابگو بوده و بخش قابی کنترل کننده می‌باشد. در طبقه اول نسبت 27% مقاومت قاب گویای این مطلب می‌باشد. در طبقات فوقانی نیز دیوار کنترل کننده بوده و نسبت 58%، صحت این جمله را تایید می‌کند.

دانلود ویدئوی تفسیر کامل فلسفه ضابطه 25-50 در سیستم‌های دوگانه

مقایسه سختی دیوار برشی و قاب خمشی در ارتفاع سیستم‌های دوگانه

تغییرشکل بخش قابی و بخش دیوار در سیستم‌های دوگانه

توزیع نیرو در بخش قابی، دیوار و لینک مدل شده مابین دیوار و قاب در سیستم‌های دوگانه

کنترل ضابطه 25-50 در سیستم‌های دوگانه براساس تحلیل غیرخطی پوش‌آور

توزیع خرابی و خسارت در ارتفاع ساختمان 10 طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی و دیوار برشی بتنی در تحلیل پوش‌آور

منحنی ظرفیت تیر، ستون و دیوار برشی در تحلیل پوش‌ آور به وسیله نرم افزار Sap2000

کنترل ضابطه 25-50 در سیستم‌های دوگانه قاب خمشی بتن‌آرمه و دیواربرشی بتنی به وسیله تحلیل پوش‌آور (طبقه اول)

کنترل ضابطه 25-50 در سیستم‌های دوگانه دیواربرشی بتنی و قاب خمشی بتن‌آرمه به وسیله تحلیل پوش‌آور (طبقه هفتم)

 

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار Sap2000 می‌باشد.

دوره طراحی عملکردی و مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای طراحی عملکردی  طراحی براساس عملکرد دوره طراحی براساس عملکرد و مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای دوره طراحی براساس عملکرد و بهسازی لرزه‌ای دوره تحلیل غیرخطی و طراحی براساس عملکرد دوره تحلیل غیرخطی و طراحی عملکردی دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای دوره تحلیل غیرخطی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای

 

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.