2-نحوه تغییر توالی تشکیل مفاصل پلاستیک با تغییر نسبت مقاومت ستون‌ها

2-نحوه تغییر توالی تشکیل مفاصل پلاستیک با تغییر نسبت مقاومت ستون‌ها

توزیع مفاصل پلاستیک هر چه گسترده‌تر باشد به همان اندازه اتلاف انرژی سازه بالاتر بوده و دوام عملکردی جانبی و ثقلی ساختمان مطلوب‌تر خواهد بود. در یک ساختمان مشخص هرچقدر المان‌های لرزه‌بر قائم (ستون‌ها و دیوارهای برشی) دیرتر از سایر المان‌ها وارد حوزه غیرخطی شوند به همان اندازه دوام عملکردی مذکور قابلیت اعتماد بیشتری خواهد داشت. ولی در صورتی که المان‌های بار قائم زودتر غیرخطی شوند به دلیل وجود بارهای محوری قابل ملاحظه شاهد ناپایداری جانبی و ثقلی در یک طبقه مشخص یا در کل سازه خواهیم بود که در نهایت به صورت زوال مقاومتی شدید در منحنی ظرفیت سازه نمایان خواهد شد. این تصویر توالی توزیع مفاصل پلاستیک را برای نسبت‌های مقاومت ستون به تیر برابر با 1.2، 1.6 و 2.0 نشان می‌دهد.

1-توالی تشکیل مفاصل پلاستیک برای نسبت مقاومت ستون به تیر 1.2، 1.6 و 2.0

3-توالی تشکیل مفاصل پلاستیک برای نسبت مقاومت ستون به تیر 3.6

 

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار Sap2000 می‌باشد.

دوره طراحی عملکردی و مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای طراحی عملکردی  طراحی براساس عملکرد دوره طراحی براساس عملکرد و مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای دوره طراحی براساس عملکرد و بهسازی لرزه‌ای دوره تحلیل غیرخطی و طراحی براساس عملکرد دوره تحلیل غیرخطی و طراحی عملکردی دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای دوره تحلیل غیرخطی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.