مفصل پلاستیک چیست؟

مفصل پلاستیک چیست؟

در مهندسی زلزله زمانی به یک مقطع لفظ مفصل اختصاص داده می‌شود که آن مقطع در برابر تلاش مورد نظر دارای سختی نزدیک به صفر بوده و یا اینکه بخش قابل توجهی از سختی خودش را از دست بدهد. در هر دو حالت سختی نزدیک به صفر بوده و بنابراین در اثر تلاش تقریبا ثابت، تغییرشکل‌های مقطع به صورت تسلسلی زیاد می‌شود. مفاصل مذکور به دو صورت مفصل مکانیکی و مفصل پلاستیک تعریف می‌گردند. 
.
1- زمانی که مقطع مورد نظر تحت تلاش صفر یا نزدیک به صفر دچار تغییرشکل‌های قابل ملاحظه شود مفصل مذکور را مفصل مکانیکی می‌نامند.
.

2-زمانی که مقطع مورد نظر تحت تلاش قابل ملاحظه‌ای (این تلاش همان مقاومت پلاستیک مقطع می‌باشد) دچار تغییرشکل‌های تسلسلی گردد مفصل مذکور را مفصل پلاستیک می‌نامند. مفصل پلاستیک مقطعی است که تحت نیروی تسلیم، مقطع متحمل تغییرشکل‌های فرا ارتجاعی می‌گردد.

مفاهیم مهم در این ارتباط:

مفصل پلاستیک در سازه‌های فولادی چگونه تشکیل می‌شود؟

-مفصل پلاستیک تیرخمشی فولادی

- مفصل پلاستیک ستون خمشی

- مفصل پلاستیک تیر برشی فولادی (تیر پیوند)

- مفصل پلاستیک ستون کنار مهاربند

- مفصل پلاستیک مهاربندهای برون محور (مفصل پلاستیک در EBF)

- مفصل پلاستیک در مهاربندهای هم محور (مفصل پلاستیک در CBF)

مفصل پلاستیک در سازه‌های بتن‌آرمه چگونه تشکیل می‌شود؟

- مفصل پلاستیک در تیرخمشی بتنی

- مفصل پلاستیک در ستون خمشی بتن‌آرمه

-مفصل پلاستیک در ستون‌های کوتاه

- مفصل پلاستیک در دیوار برشی

 

این مطالب بخش‌هایی از دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار Sap2000 می‌باشد.

دوره طراحی عملکردی و مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای طراحی عملکردی  طراحی براساس عملکرد دوره طراحی براساس عملکرد و مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای دوره طراحی براساس عملکرد و بهسازی لرزه‌ای دوره تحلیل غیرخطی و طراحی براساس عملکرد دوره تحلیل غیرخطی و طراحی عملکردی دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای دوره تحلیل غیرخطی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.