طراحی لرزه ای براساس عملکرد براساس پیوست A از استاندارد ACI 318-19 (تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی در ساختمان‌های بتن‌آرمه)

طراحی لرزه ای براساس عملکرد براساس پیوست A از استاندارد ACI 318-19 (تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی در ساختمان‌های بتن‌آرمه)

ACI 318-19 (Appendix A)

Design Verification Using Nonlinear Response History Analysis

RA.2.3 This appendix is intended to complement documents such as Chapter 16 of ASCE/SEI 7, TBI (2017), and LATBSDC (2017). This appendix provides requirements specific to nonlinear response history analysis and design of concrete members. For additional analysis and modeling requirements that are not specific to concrete members, refer to Chapter 16 of ASCE/SEI 7, TBI (2017), and LATBSDC (2017).

ACI 318-19 Appendix A & ASCE 41-17 Effective stiffness values

 

پیوست A از استاندارد ACI 318-19، برای تکمیل اسنادی مانند فصل 16 از استاندارد TBI (2017)، ASCE/SEI 7 و LATBSDC (2017) تدوین شده است. این پیوست ضوابط اختصاصی برای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و طراحی المان‌های بتنی را فراهم می‌کند. برای الزامات مازاد، که مختص المان‌های بتنی نمی‌باشد به فصل 16 از استاندارد ASCE/SEI 7، TBI (2017) و LATBSDC (2017)1 مراجعه کنید.

 

 در دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای، مدل‌های رفتاری به روش فایبر برای ستون‌های بتن‌آرمه و دیوارهای برشی بتن‌آرمه براساس ضوابط اسناد زیر به صورت بنیادین تشریح می‌شود:

- ACI 318-19 (Appendix A)
- TBI 2017
- LATBSDC 2020
- NIST GCR 17-917-46v3

- مدل سازی ضوابط مذکور در نرم افزارهای SAP2000 و ETABS v20 انجام می‌شود.

 

برای دانلود رایگان جزوه دوره طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای کلیک کنید.

 

Leave a comment

filter html

  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.